poniedziałek, 7 kwietnia 2014

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2014

Z HASŁEM PRZEWODNIM "CHOROBY WEKTOROWE"  ~  WYJAŚNIAMY, JAKI MAjĄ ZWIĄZEK Z ZESPOŁEM DEVICA ~ NMO ~ NEUROMYELITIS OPTICA ~ CHOROBĄ DEVICA ~ DEVICIEM ~ LIVING WITH NMO?


Dziś, 7 kwietnia 2014, obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Powstał jako hołd, upamiętniający utworzenie, skupiającej obecnie 193 krajeŚwiatowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization - WHO), dnia 7 kwietnia 1948. Od tego czasu, na całym świecie, organizowany jest co roku, każdorazowo z odmiennym hasłem przewodnim, dotyczącym aktualnej i szczególnie ważnej tematyki zdrowia publicznego. Celem natomiast – pozostaje podjęcie działań poprawiających stan zdrowia osób w zakresie obszaru przewodniego oraz podnoszenie świadomości społecznej, co do istnienia takich chorób, możliwości ich leczenia i  zapobiegania. 

Tematem  przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2014choroby wektorowe


CO TO SĄ CHOROBY WEKTOROWE ?  

Choroby wektorowe (transmisyjne) wywoływane są przez organizmy (tzw. wektory) jak pchły, wszy, muchy, komary, kleszcze, przenoszące patogeny lub pasożyty chorobotwórcze. Często są one groźne, a nieleczone cechują się wysoką śmiertelnością wśród chorych. Należą do nich m.in. malaria, gorączka Denga, gorączka Zachodniego Nilu, odkleszczowe zapalenie mózgu czy borelioza.I JAKI MAJĄ ZWIĄZEK Z ZESPOŁEM DEVICA ? 

Borelioza, przenoszona przez kleszcze, zakażone krętkami Borellia, może być szczególnie groźna dla osób chorych na zespół Devica. Dlaczego? Bo Objawy tych chorób w zaawansowanej postaci, są zbliżone (tak samo występują np. niedowłady, zaburzenia czucia, oddychania), a bez badań laboratoryjnych (z surowicy krwi lub z płynu mózgowo-rdzeniowego)  i wnikliwej obserwacji klinicznej, bardzo trudno je odróżnić oraz wdrożyć prawidłowe leczenie.

Niezwykle istotne jest, że samo leczenie boreliozy (szczególnie jej przewlekłej postaci -  neuroboreliozy) bardzo silnymi antybiotykami, może być sprzeczne z  leczeniem podstawowym zespołu Devica, w którym celowo obniża się odporność  (tzn. hamuje aktywność limfocytów B)! W skrajnej postaci, w wyniku nieleczonej (neuro)boreliozy i zespołu Devica, może dojść do znacznego pogorszenia stanu zdrowia i progresu choroby podstawowej (np. właśnie Devica), a nawet do zgonu, z czym w Polsce już niestety się spotkaliśmy...  
Niektóre źródła podają także, że choroba Devica może pojawić się jako powikłanie po przebytej  boreliozie, choć nadal są to dane dyskusyjne.


ŚWIATOWY DZIEŃ  ZDROWIA 2014 W POLSCE

W Polsce nie organizuje się uroczystych obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2014. Dedykowane informacje można znaleźć na stronach internetowych niektórych instytucji, w tym: Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

W lipcu 1992r.  powstało Biuro WHO w Polsce, będące integralną częścią Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (WHO EURO) z siedzibą w Kopenhadze. Jego działalność opiera się na istniejącej sieci ośrodków współpracy (Collaborating Centres, Counterparts i Focal Points), koordynowanych przez Biuro WHO (Country Office) i wspieranych przez nie poprzez świadczenie pomocy technicznej, zaś głównym partnerem Biura WHO w Polsce jest Ministerstwo Zdrowia. 
Jednak widocznych działań w naszym kraju, jest ciągle zbyt mało.  

Wielka szkoda, że ograniczono się głównie do informacji w internecie, bo Światowy Dzień Zdrowia 2014, zwracający uwagę na choroby wektorowe, metody leczenia i sposoby zapobiegania im, powinien  zainteresować wiele osób i środowisk, a Chorych na zespół Devica - w szczególności. 

Dobrego zdrowia życzymy Wszystkim i zawsze, nie tylko okazjonalnie - ze względu na Światowy Dzień Zdrowia! 

  

czwartek, 3 kwietnia 2014

CO TO JEST DEVIC ?

ZOOM NMO  to ciekawostki o zespole Devica (NMO, Neuromyelitis Optica, chorobie Devica) w przybliżeniu (ZOOM) w przestępnej formie, na ponad 100 planszach graficznych!


W drugim ZOOM-ie NMO bliżej o tym, co to jest Devic? Potoczna nazwa rzadkiej choroby? A może coś więcej? 
ZAPRASZAMY NA ZOOM J


Opis planszy NMO ZOOM no.2 dla Czytelników obcojęzycznych:
Co to jest Devic ? Devic to potoczna nazwa rzadkiej choroby neurologicznej (często mylonej z MS), w której układ odpornościowy atakuje nerwy rdzenia kręgowego i wzrokowe, prowadząc do ograniczenia sprawności i/lub widzenia. Pochodzi od nazwiska głównego badacza. Ma kilka określeń. To także nazwa strony www.devic.pl i fanpage’a Devic.pl, dedykowanych temu schorzeniu.